Z dniem 11 czerwca skarb państwa pruskiego sprzedał kopalnię „Hoym” prywatnym osobom. Zakład stał się odtąd własnością gwarków.
Z dniem 21 czerwca właściciele kopalni „Sylvester” w Niedobczycach, odsprzedając ponad połowę swoich kuksów (udziałów) gwarkom kopalni „Hoym” przystąpili do gwarectwa tej kopalni. W tym samym dniu podpisano protokół konsolidacji tych kopalń w jeden zakład pod nazwą „Skonsolidowana Kopalnia Hoym w Biertułtowach”.

Jeszcze przed konsolidacją (w 1832 roku) gwarkowie kopalni „Sylvester” złożyli wniosek o nadanie nowego pola górniczego o nazwie „Fracisca”. Zostało ono przyznane przez Królewsko-Pruski Wyższy Urząd Górniczy w Brzegu w listopadzie 1834 roku jako powiększenie obszaru kopalni „Sylvester” o 230 miar pruskich. Zgodnie z umową, powiększyło obszar skonsolidowanej kopalni. Oficjalne potwierdzenie konsolidacji przez Wyższy Urząd Górniczy w Brzegu nastąpiło w marcu 1835 roku z ważnością od początku tego roku. Skonsolidowana kopalnia leżała na terenie gmin Biertułtowy i Niedobczyce, a jej powierzchnia wynosiła 1695 miar pruskich, co stanowiło 1,454 km² .
Gwarkami (właścicielami) byli: dr Antoni Kremser – 29 1/4 kuksa, Daniel Hoffmann – 29 1/4 , Ferdynand Fritze – 17, Franciszek Langer – 17, Fryderyk Kaulbach – 17, August Gebauer – 7 1/2 , oraz Mateusz Prusowski – 5. Razem 122 kuksy (udziały).

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.