• Dostępność

    Informacje dla osób z ograniczeniami ruchowymi lub innymi specjalnymi potrzebami

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to zespół zabytkowych budynków dawnej kopalni węgla kamiennego w Rybniku-Niewiadomiu. Większa część kompleksu spełnia wymogi dostępności architektonicznej dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Przy obiekcie znajduje się parking z dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność wejścia do budynku

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to zespół zabytkowych budynków dawnej kopalni węgla kamiennego o tej samej nazwie. Część budynków spełnia wymogi dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku stolarni i maszynowni Szybu Kościuszko prowadzi jedno wejście – od placu głównego. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z parteru budynku. Do wejścia prowadzą schody, a przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Na parterze znajduje się sala ekspozycyjna oraz maszynownia z maszyną parową i wystawą stałą. Sala na I piętrze nie jest dostępna dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Budynek sprężarkowni dostosowany jest do osób z ograniczeniami ruchowymi. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Do dwóch z nich prowadzi podjazd dla wózków. Jedno wejście dostępne z poziomu chodnika biegnącego przy budynku. Do czwartego wejścia prowadzą schody z trzema progami. Drzwi przy każdym wejściu nie są otwierane automatycznie.

Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet

Budynek sprężarkowi posiada windę, dzięki której można korzystać z pomieszczeń na I piętrze budynku. Dwie toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Zastosowano pochylnię dla wózków. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy Kopalni lub ochrony znajdującej się przy wejściu głównym w budynku stolarni i maszynowni Szybu Głowacki). W budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta będzie dostępna w niedługim czasie i będzie bezpłatna. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., Nr 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.