• Cennik i rabaty

  W naszej ofercie przewidujemy preferencyjne stawki dla grup szkolnych oraz rabaty dla grup zorganizowanych.

BILETY ŁĄCZONE

ceny za osobę

Pokaz maszyny parowej + Wystawa „Wiek Pary” + Małe centrum nauki „SOWA” + Wieża widokowa

Bilet normalny   42 zł
Bilet ulgowy   25 zł
Bilet rodzinny 2+2   27 zł 
Karta Dużej Rodziny   22 zł
Karta Wolontariusza   22 zł

Wystawa „Wiek Pary” + Małe centrum nauki „SOWA” + Wieża widokowa

Bilet normalny   38 zł
Bilet ulgowy   21 zł
Bilet rodzinny 2+2   23 zł
Karta Dużej Rodziny   20 zł
Karta Wolontariusza   20 zł

Bilety łączone się opłacają!

Kupując bilety łączone na wszystkie atrakcje czteroosobowa rodzina może zaoszczędzić aż 42 zł, a osobie indywidualnej zostaje w kieszeni 5 zł. Bilety zakupisz bez problemu w naszym systemie sprzedaży internetowej.

BILETY INDYWIDUALNE

ceny za osobę

Pokaz maszyny parowej + Wystawa „Wiek Pary”

Bilet normalny   25 zł
Bilet ulgowy   15 zł
Bilet rodzinny 2+2   16 zł
Karta Dużej Rodziny   13 zł
Karta Wolontariusza   13 zł

Wystawa „Wiek Pary”

Bilet normalny   20 zł
Bilet ulgowy   10 zł
Bilet rodzinny 2+2   12 zł
Karta Dużej Rodziny   10 zł
Karta Wolontariusza   10 zł

Małe centrum nauki „SOWA”

Bilet normalny   12 zł
Bilet ulgowy   8 zł
Bilet rodzinny 2+2   9 zł
Karta Dużej Rodziny   7 zł
Karta Wolontariusza   7 zł

Wieża widokowa

Bilet normalny   10 zł
Bilet ulgowy   5 zł
Bilet rodzinny 2+2   7 zł
Karta Dużej Rodziny   4 zł
Karta Wolontariusza   4 zł

 • Komu przysługuje bilet ulgowy?

  Bilet ulgowy przysługuje osobom od 3 do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub karty EURO 26:

  1. uczniom szkół systemu oświaty, studentom oraz doktorantom,
  2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,
  4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,
  6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,
  7.  nauczycielom na podstawie legitymacji służbowej:
   • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
   • szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
   • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
   • uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,
  8. posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi lub odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”,
  9. licencjonowanym przewodnikom,
  10. osobom z niepełnosprawnością na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  11. seniorom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy),
  12. seniorom-mieszkańcom Miasta Rybnika od 60 roku życia na podstawie dokumentu poświadczającego zamieszkanie w Rybniku lub Ogólnopolskiej Karty Seniora – Miasta Rybnika,
  13. posiadaczowi elektronicznego Certyfikatu Patrona Zabytkowej Kopalni Ignacy, który można uzyskać za pośrednictwem serwisu internetowego pl.
 • Komu przysługuje bilet rodzinny 2+2?

  Bilet Rodzinny 2+2 przysługuje osobie, która korzysta z oferty Kopalni wraz z innymi członkami rodziny, tj. dwóm opiekunom i dwóm podopiecznym. W takim przypadku Zamawiający musi zakupić 4 bilety rodzinne.

 • Komu przysługuje bilet z Kartą Dużej Rodziny?

  Bilet z Kartą Dużej Rodziny przysługuje osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny. Skorzystanie z oferty Kopalni na podstawie biletu z Kartą Dużej Rodziny jest możliwe po okazaniu karty pracownikowi Kopalni podczas zakupu biletu w kasie lub podczas kontroli biletu zakupionego w serwisie internetowym.

 • Komu przysługuje bilet specjalny?

  Bilet specjalny przysługuje dziecku do 3. roku życia, kierownikowi i opiekunowi grupy zorganizowanej – wycieczki, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki na podstawie karty wycieczki, przewodnikowi i/lub pilotowi grupy zorganizowanej za okazaniem uprawnień, jeśli ww. osoba występuje w roli przewodnika lub pilota danej grupy, opiekunowi osoby z niepełnosprawnością.

 • Komu przysługuje bilet z Kartą Wolontariusza?

  Karta Wolontariusza przysługuje każdemu wolontariuszowi i koordynatorowi, którzy przystąpili do Korpusu Solidarności (KS) i utworzyli swój profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW). Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty przez wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności. Dowiedz się więcej o Karcie Wolontariusza Korpusu Solidarności.

Rabaty

 • 5% - 10% dla grup

  Rabat 5% dla grupy powyżej 20 osób i 10% dla grupy powyżej 40 osób. Oferta zarówno dla wycieczek szkolnych, jak i grup zorganizowanych

 • 20% z Rybką

  Dla posiadaczy Rybnickiej Karty Mieszkańca "Rybka" na zakup biletu normalnego lub ulgowego

 • 50% "Na ostatni moment"

  Na godzinę przed zamknięciem Kopalni bilety łączone na wszystkie atrakcje tańsze o połowę

 • 50% gdy dostępna tylko maszynownia

  W przypadku organizacji wydarzenia w nadszybiu Szybu Kościuszko bilety łączone tańsze o połowę

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.