• Struktura organizacyjna

Zabytkowa Kopalnia Ignacy realizuje zadania statutowe w oparciu o regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem nr 15/2022 Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku z 23 września 2022 r.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy realizuje je przy pomocy działu upowszechniania dziedzictwa przemysłowego i marketingu odpowiedzialnego za udostępnianie Kopalni na potrzeby działalności kulturalnej, turystyki industrialnej, edukacji i komunikacji naukowej oraz rekreacji. Za obsługę administracyjno-techniczną oraz utrzymanie czystości i porządku odpowiada dział administracyjny.

Kopalnią zarządza, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za całokształt jej działalności Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Rybnika.

Dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku

Marek Gołosz, dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku

Marek Gołosz funkcję dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku pełni od 15 kwietnia 2021 roku. Absolwent politologii i filologii języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2012-2020 pracownik samorządowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie zajmował się upowszechnianiem dziedzictwa przemysłowego i zarządzaniem Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – najciekawszej trasy turystyki industrialnej w Polsce. W tym czasie wchodził w skład zespołu odpowiedzialnego za koordynację święta Szlaku – festiwalu INDUSTRIADA. W latach 2020-2021 jako główny specjalista w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii realizował zadania w zakresie promocji, marki i komunikacji marketingowej Związku Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wraz z powstaniem na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy samodzielnej instytucji kultury zostało mu powierzone od 15 kwietnia 2021 roku pełnienie obowiązków dyrektora na podstawie Zarządzenia nr 194/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z 13.04.2021 r. Na stanowisko dyrektora został powołany na podstawie Zarządzenia nr 595/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z 21.09.2021 r. Powołany na czas określony do 30 września 2025 r.

Dane kontaktowe

E dyrektor@kopalniaignacy.pl
T +48 501 980 795
M +48324407945

Kontakt telefoniczny możliwy w godzinach 7:00-21:00

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.