Asystent do spraw obsługi klienta - 3 etaty

Zatrudniona osoba będzie realizować zadania związane z obsługą zwiedzających w punkcie recepcyjnym, podczas użytkowania wystawy stałej i wystaw czasowych oraz korzystania z oferty Kopalni Ignacy na terenie zewnętrznym. Zadania obejmują sprzedaż usług i towarów przy wykorzystaniu systemu sprzedaży i rezerwacji biletów oraz terminala płatniczego. Do obowiązków pracownika należeć będzie także ścisła współpraca z pracownikami zespołu do spraw obsługi zwiedzających oraz pozostałymi pracownikami Kopalni.

Na stanowisku są oferowane:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę w samorządowej instytucji kultury
 • wymiar czasu pracy – 1/1 etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo), od wtorku do niedzieli zgodnie z grafikiem pracy
 • miejsce świadczenia pracy: Rybnik, dzielnica Niewiadom
 • wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych i możliwość podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi klienta
 • przez przystąpieniem do realizacji zadań szkolenie w zakresie dedykowanych programów komputerowych do obsługi zwiedzających

Zakres obowiązków

 • obsługa punktu recepcyjnego, w tym troska o jego prawidłowe funkcjonowanie i porządek, dbanie o komfort zwiedzających
 • obsługa systemu sprzedaży i rezerwacji biletów, wystawianie faktur, rozliczanie sprzedaży
 • sprzedaż gadżetów
 • sprawdzanie biletów wstępu i kontrolowanie frekwencji
 • uzupełnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych
 • informowanie o ofercie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku oraz atrakcjach turystycznych Rybnika i Krainy Górnej Odry
 • doraźne asystowanie zwiedzającym podczas korzystania z wystawy stałej lub wystaw czasowych
 • ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami zespołu obsługi zwiedzających oraz pozostałymi pracownikami Kopalni

Wymagania niezbędne (obowiązkowe)

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • biegła znajomość języka polskiego
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi aplikacjami biurowymi
 • dyspozycyjność, staranność, sumienność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność
 • umiejętność samodzielnej pracy i współpracy w zespole
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na opisanym w ogłoszeniu stanowisku

Wymagania dodatkowe (mile widziane, nieobowiązkowe)

 • wykształcenie wyższe o profilu: turystyka, marketing, ekonomia, historia
 • doświadczenia zawodowe (staż pracy) na stanowiskach do spraw obsługi klienta
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub innych podmiotach związanych z przemysłami czasu wolnego np. turystka, rozrywka, rekreacja
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego, niemieckiego lub czeskiego
 • znajomość zagadnień związanych z górnictwem i historią Rybnickiego Okręgu Węglowego

Przebieg rekrutacji i wymagane dokumenty:

1. Złożenie podania o pracę

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wg wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępnego online, dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie/a świadectw/a pracy (jeśli kandydat/ka takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

Do aplikacji można dołączyć fakultatywnie:

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, przebyte kursy,
 • pisemne referencje dla kandydatka/kandydatki z dotychczasowych miejsc pracy

Dokumenty należy przesłać na adres email: dyrektor@kopalniaignacy.pl (w tytule e-maila proszę wpisać „Nabór nr 1/2022 w Zabytkowej Kopalni Ignacy”) lub dostarczyć osobiście do siedziby Zabytkowej Kopalni Ignacy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 1/2022 w Zabytkowej Kopalni Ignacy” w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00.

Podania o pracę, które wpłyną po powyżej określonym terminie, niekompletne (nie dotyczy innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz referencji pisemnych) bądź niepodpisane NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybrane osoby, których wybór nastąpił w oparciu o analizę informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym.

2. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem dyrektora instytucji

W trakcie rozmowy kandydaci będą proszeni o przedstawienie swojego doświadczenia zawodowego oraz jakie mają oczekiwania w stosunku do pracodawcy.

Inne ważne terminy i informacje dotyczące rekrutacji:
Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 25.04.2022 r. – 29.04.2022 r.
Przewidywany termin zatrudnienia druga połowa maja 2022 r.
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania rekrutacji bez podania przyczyn odwołania procesu naboru lub wydłużenia terminu trwania procedury naboru.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.