• Ignacy, nasza kopalnia

  Opowieści górnicze byłych pracowników Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu

Kopalnia to przede wszystkim ludzie. Pomóż nam odkryć ich historię

Twój dziadek lub babcia pracowali na Kopalni Ignacy? Zapytaj o ich wspomnienia z dawnej Hoymgruby. Napisz opowiadanie, stwórz prezentację, nagraj wywiad. Weź udział w konkursie i wygraj nagrody

Zabytkowa Kopalnia Ignacy zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w konkursie „Ignacy, nasza kopalnia. Opowieści górnicze byłych pracowników Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu”.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania historią lokalną Rybnika i ziemi rybnickiej z zakresu historii rozwoju przemysłu oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej wokół dawnej Kopalni Ignacy. Konkurs jest częścią projektu realizowanego przy dofinansowaniu Fundacji Orlen w ramach programu grantowego pod nazwą „Moje miejsce na ziemi”. Zabytkowa Kopalnia Ignacy na jego realizację otrzymała 10 tys. zł.

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkolnej. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas IV-VIII oraz uczniów szkół średnich. Aby wziąć udział w konkursie należy dotrzeć do byłego pracownika Kopalni Ignacy (Ruch II KWK Rydułtowy po 1968 roku) i przeprowadzić z nim rozmowę o pracy w niewiadomskiej kopalni. Na jej podstawie należy przygotować pracę konkursową i przesłać wraz z zgłoszeniem do konkursu do Zabytkwej Kopalni Ignacy.

Praca konkursowa może mieć formę pisemną, np. biografia lub opowiadanie, które można uzupełnić o o zdjęcia lub inne dokumenty lub formę multimedialną, np. filmik, nagranie dźwiękowe czy prezentacja multimedialna. Praca pisemna powinna liczyć do 5 stron A4, a prezentacja miltimedialna do 20 slajdów.

W każdej kategorii wiekowej i dla każdego rodzaju pracy konkursowej przewidziano do wygrania tablet oraz bezpłatne bilety na wystawę stałą „Wiek pary” w Zabytkowej Kopalni Ignacy (do wykorzystania pod otwarciu wystawy).

Prace konkursowe należy nadsyłać do 14 stycznia 2022 roku.

 

Nagrody

Szkoły podstawowe Szkoły średnie
Zwycięzca
(po jednym w każdej kategorii wiekowej)
Tablet + bezpłatny bilet na wystawę „Wiek Pary” w 2022 r. Tablet + bezpłatny bilet na wystawę „Wiek Pary” w 2022 r.
Laureaci
(dwie kolejne osoby w rankingu)
Bezpłatny bilet na wystawę „Wiek Pary” w 2022 r. + zestaw gadżetów Bezpłatny bilet na wystawę „Wiek Pary” w 2022 r. + zestaw gadżetów
Wyróżnienia
(dwie kolejne osoby w rankingu)
Zestaw gadżetów Zestaw gadżetów

Ignacy, nasza kopalnia

Projekt ma na celu integrację społeczną mieszkańców dawnej osady górniczej - Niewiadomia wokół byłej kopalni Ignacy, będącej przez ponad 200 lat najważniejszym miejscem na ziemi dla wielu pokoleń Niewiadomian. Pod auspicjami Zabytkowej Kopalni Ignacy, przy zaangażowaniu młodzieży i seniorów zostaną zebrane opowieści i pamiątki, które posłużą odbudowaniu lokalnej pamięci historycznej.

 • Jaki jest główny cel projektu?

  Zwiększenie integracji społeczności Niewiadomia wokół dawnej i nowej kopalni Kopalni Ignacy poprzez rejestrację narracji górniczych emerytowanych pracowników, zbiór pamiątek i upowszechnianie dziedzictwa kultury przemysłowej wśród najmłodszego pokolenia.

 • Do kogo skierowany jest projekt?

  Projekt jest skierowany do młodzieży szkolnej Rybnika i okolic, szczególnie dzielnicy Niewiadom. Najważniejszą grupą, której dotyczy projekt, są jednak seniorzy, byli pracownicy dawnej KWK Ignacy. Realizacja projektu pozwoli zachować okruchy historii pozostałe w pamięci byłych górników.

 • Na jakie potrzeby odpowiada projekt?

  Projekt odpowiada na potrzebę zwiększenia integracji społecznej mieszkańców miejscowości Niewiadomia (dziś dzielnica Rybnika). Przez 200 lat życie ich przodków łączyła Kopalnia Ignacy, która została zamknięta w 1995 roku. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego wytworzyła problemy związane ze wzrostem bezrobocia i pogorszeniem statusu bytowego Niewiadomian. Dawni pracownicy przestali być traktowani, jako bohaterowie tego miejsca, którzy przez lata swoją pracą przyczyniali się polepszania standardu życia swoich rodzin i całej miejscowości. Stali się przegranymi w starciu z siłami wolnego rynku. Projekt ma przywrócić im poczucie dumy z pracy w dawnym zakładzie pracy. Górniczy seniorzy żywią do dziś wielki sentyment i wykazują przywiązanie do swojego dawnego miejsca pracy. Z drugiej strony zachodzi potrzeba uznania i budowania szacunku dla byłych pracowników Ignacego wśród młodzieży, która nie pamięta znaczenia i roli, jaką pełniła dla społeczności lokalnej Niewiadomia kopalnia Ignacy. Projekt pozwoli zrealizować pilną potrzebę zebrania relacji od najstarszych pracowników Kopalni Ignacy i umożliwi odbudowanie lokalnej pamięci historycznej. Będzie także okazją do integracji międzypokoleniowej. Miejscem integracji będzie Zabytkowa Kopalnia Ignacy, która po kończącym się okresie rewitalizacji i adaptacji na potrzeby kultury i turystyki, ponownie stanie się dla Niewiadomian ich miejscem na ziemi.

 • Jak wygląda harmonogram projektu?

  Projekt zakłada zaangażowanie w pierwszej kolejności młodzieży szkolnej. Uczniowie najstarszych klas otrzymają zadanie poszukania wśród swoich krewnych, byłych pracowników kopalni Ignacy oraz zebranie pobieżnych relacji, odszukanie dokumentów, zdjęć archiwalnych. Wyniki uczniowskiej kwerendy i jakość zebranego materiału ocenią pracownicy Zabytkowej Kopalni Ignacy. Najlepsi otrzymają wyróżnienia i nagrody rzeczowe. W drugim etapie przygotowani merytorycznie historycy wybiorą się do opisanych przez uczniów byłych pracowników kopalni, by przeprowadzić szczegółowe wywiady. W zależności od możliwości rozmowy będą rejestrowane przy użyciu kamery filmowej lub rejestratora audio. Uzyskane wspomnienia, opracowane merytorycznie i zredagowane w formie artykułów historycznych, opublikowane zostaną na dedykowanej stronie internetowej. Zebrane materiały staną się niejako biografią pracowników kopalni i niejako biografią całej społeczności. W ramach projektu na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy zostanie zorganizowane spotkanie byłych pracowników i zaangażowanej w projekt młodzieży. Z uwagi na zaawansowany wiek dawnych pracowników, rzecz wymaga pilnego podjęcia działań. Stąd też działania przygotowawcze do uruchomienia projektu rozpoczną się na początku roku szkolnego 2021 przy pomocy nauczycieli dwóch niewiadomskich szkół. Ogłoszenie o zbieraniu relacji pojawi się także na stronie internetowej, mediach społecznościowych Zabytkowej Kopalni Ignacy oraz podczas ogłoszeń parafialnych.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.