Dziś delegacja Zabytkowej Kopalni Ignacy wzięła udział w spotkaniu poświęconym omówieniu wniosku „Barbórka i tradycje górnicze” o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.  Rybnicka instytucja kultury została zaproszona do udziału w tym międzynarodowym projekcie.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie i miało na celu zapoznanie się z ostateczną wersją wniosku, który zostanie wkrótce wysłany do Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO).

Zabytkowa Kopalnia Ignacy weszła w skład międzynarodowego grona depozytariuszy, którzy zadeklarowali współodpowiedzialność za przechowanie i ochronę tradycji kultury górniczej, w tym uroczystości ku czci świętej Barbary. W starania te zaangażowane są wszystkie najważniejsze, ogólnopolskie podmioty branży górniczej z sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego. Z obszaru dawnego Rybnickiego Okręgu Węglowego, oprócz rybnickiego zabytku techniki, są to także: Fundacja Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym, Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy, Koło Seniora przy Zabytkowej Kopalni Ignacy, Grupa Najwierniejszych Gwarków Zlikwidowanej Kopalni Żory, czy Brać Górnicza z Anny w Pszowie.

Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzona przez UNESCO powstała, aby nie tylko wyróżnić niematerialne zjawiska kulturowe w skali całego świata, ale przede wszystkim, aby je podtrzymać i uchronić przed degradacją i zniszczeniem. Lista została stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2023 r.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.