Dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku ogłasza aukcje w formie publicznego przetargu ustnego na prowadzenie działalności gastronomicznej. Zaproszenia do udziału w postępowaniu kierowane są do podmiotów zajmujących się sprzedażą lodów lub innych produktów z menu kawiarnianego.

Aukcja prowadzona jest na podstawie Zarządzenia nr 7/2023 Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku z 26.04.2023 r. w związku z art. 701 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn.zm.), z wyłączeniem art. 703 i 704 ustawy Kodeks Cywilny.

Przedmiotem postępowania jest dzierżawa niezabudowanej części nieruchomości znajdującej się na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku przy ul. Ignacego Mościckiego 3 (działka nr 391/7) o pow. 20 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży lodów lub w zakresie menu kawiarnianego bez sprzedaży lodów.

Uczestnicy winni dostarczyć do siedziby Organizatora kopie dokumentów opisanych w ust. 9 pkt 2 regulaminu aukcji do dnia 18 kwietnia 2024 r. w formie papierowej na adres Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku, ul. Ignacego Mościckiego 3, 44-273 Rybnik (decyduje data wpływu) lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kopalniaignacy.pl.

Aukcje odbędą się w siedzibie Zabytkowej Kopalni Ignacy w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 14:00 i 14:30 (w sali konferencyjnej).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy oraz warunków aukcji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku w zakładce „Przetargi i konkursy”.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.