Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw obsługi klienta. Chcesz rozwijać swoją karierę zawodową w jednym z najciekawszych obiektów turystyki industrialnej w Polsce? Aplikuj!

Zatrudniona osoba będzie realizować zadania związane z obsługą zwiedzających Zabytkową Kopalnię Ignacy w szczególności w zakresie wystawy „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” oraz tworzeniem treści dotyczących oferty Kopalni w mediach internetowych

Na stanowisku są oferowane:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę w samorządowej instytucji kultury
 • wymiar czasu pracy – 1/1 etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo) od poniedziałku do niedzieli zgodnie z grafikiem pracy, przy czym w ciągu miesiąca kalendarzowego łączna liczba dni weekendowych wyniesie nie więcej niż 4 dni
 • miejsce świadczenia pracy: Rybnik, dzielnica Niewiadom, ul. Ignacego Mościckiego 3
 • wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych i możliwość podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi klienta, popularyzacji nauki oraz marketingu internetowego
 • przez przystąpieniem do realizacji zadań szkolenie w zakresie dedykowanych programów komputerowych do obsługi zwiedzających, wystaw oraz strony www

Zakres obowiązków w zakresie obsługi klienta

 • aktywna i życzliwa obsługa zwiedzających, dbanie o ich komfort i pozytywne doświadczenie
 • asystowanie zwiedzającym podczas korzystania z wystaw oraz aktywne animowanie do samodzielnego eksperymentowania na wystawie „SOWA – Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności”
 • obsługa techniczna eksponatów i przestrzeni wystawowej
 • wspieranie zespołu Zabytkowej Kopalni przy realizacji wydarzeń popularyzujących naukę
 • bieżąca komunikacja z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz współpraca z pozostałymi wystawami SOWA w Polsce w zakresie rozwijania projektu małych centrów nauki
 • tworzenie treści związanych z promocją oferty Zabytkowej Kopalni Ignacy na stronie kopalniaignacy.pl oraz w mediach społecznościowych
 • ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami zespołu obsługi zwiedzających oraz pozostałymi pracownikami Kopalni

Wymagania niezbędne, OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • biegła znajomość języka polskiego
 • doświadczenie w zakresie spraw związanych z obsługą klienta (bez konieczności dokumentowania stażu pracy)
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi aplikacjami biurowymi
 • dyspozycyjność i gotowość pracy w weekendy (nie więcej niż 4 dni weekendowe w miesiącu)
 • staranność, sumienność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność
 • umiejętność współpracy w zespole
 • odporność na stres i elastyczne reagowanie na zmiany
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na opisanym w ogłoszeniu stanowisku

Wymagania dodatkowe, mile widziane, nieobowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • wiedza z zakresu STEM
 • doświadczenie zawodowe w zakresie popularyzacji nauki i/lub marketingu internetowego
 • doświadczenie w pracy w podmiotach związanych z przemysłem czasu wolnego np. turystka, rozrywka, rekreacja
 • umiejętność tworzenia ciekawych tekstów wykorzystywanych w komunikacji marketingowej
 • znajomość zagadnień związanych z naukami przyrodniczymi, współczesną technologią, robotyką
 • znajomość komunikatywna języka angielskiego

Przebieg rekrutacji i wymagane dokumenty:

1. Złożenie podania o pracę

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wg wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępnego online, dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie/a świadectw/a pracy (jeśli kandydat/ka takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

Do aplikacji można dołączyć fakultatywnie:

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, przebyte kursy,
 • pisemne referencje dla kandydatka/kandydatki z dotychczasowych miejsc pracy

Dokumenty należy przesłać na adres email: m.rymut@kopalniaignacy.pl (w tytule e-maila proszę wpisać „Nabór nr 1/2023 w Zabytkowej Kopalni Ignacy”) lub dostarczyć osobiście do siedziby Zabytkowej Kopalni Ignacy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 1/2023 w Zabytkowej Kopalni Ignacy” w terminie do dnia 29 września 2023 r. do godz. 16:00.

Podania o pracę, które wpłyną po powyżej określonym terminie, niekompletne (nie dotyczy innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz referencji pisemnych) bądź niepodpisane NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybrane osoby, których wybór nastąpił w oparciu o analizę informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym.

2. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem dyrektora instytucji

W trakcie rozmowy kandydaci będą proszeni o przedstawienie swojego doświadczenia zawodowego oraz jakie mają oczekiwania w stosunku do pracodawcy.

Terminy i informacje dotyczące rekrutacji:

2-5.10.2023 r. – planowany termin rozmów rekrutacyjnych
2.11.2023 r. – przewidywany termin zatrudnienia

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania rekrutacji bez podania przyczyn odwołania procesu naboru lub wydłużenia terminu trwania procedury naboru.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.