Przed nami kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany” organizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Nagradzani są właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych, za wzorcową realizację opieki nad zabytkami. Zabytkowa Kopalni Ignacy w Rybniku przeszła etap oceny formalnej konkursu, gdzie startuje w kategorii "zabytek techniki", do której zgłoszone zostały nadszybie i maszynownia szybu „Kościuszko”.

Do konkursu „Zabytek Zadbany” zgłoszono 78 obiektów – 67 z nich przeszło etap oceny formalnej. W tym roku obiekty rywalizują ze sobą w siedmiu kategoriach:

• Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
• Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
• Adaptacja obiektów zabytkowych;
• Architektura i budownictwo drewniane;
• Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
• Zabytek dostępny;
• Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Ocenie podlega program badań konserwatorskich, forma i poziom wykonanych prac, zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej oraz stan obiektu po działaniach konserwatorskich, adaptacyjnych lub innych.

Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy Generalnego Konserwatora Zabytów i tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów. Zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Ogłoszenie listy laureatów i wyróżnionych oraz uroczysta gala wręczenia nagród następuje w terminie do 30 czerwca roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych: www.gov.pl/web/kulturawww.nid.pl.

„Zabytek Zadbany” to konkurs o wieloletniej tradycji, już od 1975 r. promuje właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, którzy w sposób wzorowy prowadzą prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także działają systematycznie na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. Na przestrzeni ostatnich 13 edycji konkursu, zrealizowanych przez NID, zostało nagrodzonych 260 zabytków. Organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, a za przeprowadzenie procedury konkursowej odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.