Oryginalna i niepowtarzalna pamiątka z Zabytkowej Kopalni Ignacy

Opis: Ceramiczny kubek o lekko matowym wykończeniu z logo Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Wymiary: 9 x 11 x 9 cm

Materiał: ceramika

Cena: 27 zł

 • Jak zakupić pamiątki w naszym sklepie

  1. Zapoznaj się z ofertą
  Przejrzyj oferowane przez nas gadżety, pamiątki i publikacje na stronie kopalniaignacy.pl/oferta. Wybierz interesujące Cię produkty

  2. Złóż zamówienie
  Wyślij zamówienie na adres sklep@kopalniaignacy.pl. W potwierdzeniu zamówienia otrzymasz informację o całkowitej kwocie do zapłaty.

  3. Zapłać
  Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia zapłać przelewem. Towary przesyłamy Pocztą Polską po zaksięgowaniu środków na koncie. Po wysłaniu paczki, otrzymasz maila z informacją.

 • Regulamin sklepu internetowego

  1. Informacja o właścicielu
  Sklep internetowy Zabytkowej Kopalni Ignacy (dalej: Sklep) działa pod adresem kopalniaignacy.pl. Sklep jest własnością Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku z siedzibą w Rybniku (44-273) przy ul. Mościckiego 3, o numerze NIP: 642-26-53-242, numerze REGON: 276702248.

  2. Zasady przyjmowania zamówień
  Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę. Kopalnia zastrzega sobie możliwość chwilowego unieczynnienia Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Kopalnia zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

  3. Zamiana lub anulowanie zamówienia
  Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 32 4407 921 lub mailowo.

  4. Polityka cenowa
  Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

  5. Faktury
  Faktura VAT jest wystawiana na życzenie kupującego i wysyłana wraz z przesyłką.

  6. Czas dostawy
  Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni roboczych. Realizowane są również przesyłki zagraniczne. Wysyłki realizowane są tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  7. Koszt dostawy
  Koszt dostawy uzależniony jest od aktualnego cennika określonego przez Pocztę Polską.

  8. Formy płatności
  W Sklepie obowiązuje jedna forma płatności przelewem bankowym. Płatność wykonywana jest z góry.

  9. Zwroty i reklamacje
  Zwrotu towaru bez podania przyczyny można dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo zwrotu przysługuje osobie posiadającej status Konsumenta, w rozumieniu Ustawy o ochronie praw konsumentów. Prawo zwrotu nie przysługuje jednak w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie praw konsumentów).
  Zwracany towar nie może być używany i pozbawiony fabrycznego opakowania lub w żaden inny sposób zniszczony.
  Kopalnia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu koszt produktu. Koszt dostawy i zwrotu pokrywa Klient. Kopalnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru.
  Reklamacje towarów uszkodzonych rozpatrywane są przez pracownika Kopalni telefonicznie pod numerem +48 32 4407 921 bądź mailowo.
  Kopalnia nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

  10. Koszt zwrotów
  Kopalnia dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta.
  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Kopalni numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Kopalni takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
  W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Kopalni zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 niniejszego paragrafu.

  11. Ochrona danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku, Instytucja Kultury Zabytkowa Kopalnia Ignacy oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu. Dane te przetwarzane będą w w celu realizacji przedmiotowego zamówienia oraz archiwizacyjnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
  Kopalnia oświadcza ponadto, że dane osobowe Klienta będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w przypadku kiedy Kopalnia zleci przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji i nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 RODO.
  Kopalnia informuje, że Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku prosimy o informację mailową.
  Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

  12. Zmiana regulaminu
  Kopalnia zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

  13. Postanowienia końcowe
  Informacje o produktach zamieszczone na stronach strony Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Kopalnią rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Kopalni.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.