Historia Kopalnii Ignacy

Schrony na terenie Kopalni Ignacy


2018-03-15

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to nie tylko budynki poprzemysłowe. Znajdziemy na jej terenie także obiekty militarne. 

 
  • Schrony na terenie Kopalni Ignacy

Podczas II wojny światowej kopalnia znalazła się w rękach Niemców i funkcjonowała w ramach koncernu Hermann Goering Werke. Jako punkt strategiczny była narażona na różne zagrożenia, takie jak sabotaż, ataki ruchu oporu lub bombardowania ze strony lotnictwa alianckiego. 

Straż na terenie zakładu pełniły umundurowane i uzbrojone oddziały tzn. „Werkschutz”. To dla nich na terenie kopalni ustawiono małe  betonowe schrony. LuftSchutzzelle (zwany również Einmannbunker) był schronem służącym ochronie jednej osoby przed odłamkami podczas nalotu.  

 
Schrony mają formę walca ze szczelinami obserwacyjnymi, przykrytego stożkowatym dachem. Były produkowane seryjnie i składały się z betonowych prefabrykatów montowanych na miejscu. Ustawiano je wyznaczonych miejscach, wkopane w grunt do wysokości dolnej krawędzi włazu. Co ciekawe drzwi również były wykonywane z betonu (rzadziej z żelaza) i zawieszone na mocnych stalowych zawiasach.  Konstrukcje tego typu stawiane były w dużych ilościach w pobliżu obiektów chronionych takich jak zakłady przemysłowe, dworce kolejowe, węzły komunikacyjne. W okolicach Rybnika w wielu miejscach zachowały się jeszcze te małe niepozorne betonowe „ołówki”. 
 

Schron przy ulicy Mościckiego

Dobrze zachowany schron przy ulicy Sportowej. Opodal szybu Sobieski (Graf Reden)Przysypany schron przy ulicy Sportowej. Obok wjazdu na zwał. 

Nietypowy podwójny schron na nasypie przy ulicy Sportowej. Podwyższono konstrukcję obiektu z powodu istniejącego na nasypie wysokiego ogrodzenie zakładu.