Zabytkowa Kopalnia Ignacy - panorama
Vyhlídková věž
Kompresorovna
Budova šachty Głowacki
Strojovna a budova šachty Kościuszko
Strojovna šachty Głowacki a truhlářská dílna
Park
Hromada Šarlota (kopec šarlota)
Parkoviště

Vyhlídková věž

Původně cihlová kostra rozhledny byl komín bývalé kotelny. Byla vysoká 80 metrů. V 50. letech 20. století byla na původní cihlovou kostru komína nainstalována nádrž na vodu o objemu 300 tisíc litrů. Vodárenská věž zásobovala pitnou vodou nejbližší okolí až do roku 1995. Objekt byl upraven na vyhlídku 1. ledna 2008.

Kompresorová místnost

Budova byla postavena v roce 1902. Původně zde byly instalovány dva pístové generátory. Později byla místnost rozšířena a zvýšena a obohacena o nové elektrické generátory. V roce 1913 byl uvnitř umístěn nový parní kompresor. Od roku 1956 budova sloužila pouze jako kompresorová hala. V současnosti tady existují dva elektrické kompresory historické hodnoty: Linke-Hofmann z roku 1923 a Ingersoll-Rand, kanadský výrobce, z roku 1945.

Budova šachty Głowacki

Budova byla postavena v roce 1901 nad šachtou „Oppurg“ („Głowacki“ od roku 1936). Ocelová věž nad ní je vysoká 37,5 m. Do roku 1927 sloužila důlní jáma ke shromažďování vyženého produktu který byl vyvezen na povrch a poté k dopravě osob a materiálu. Důlní jáma byla postupně prohlubována až na 600 m. , a v roce 2021 byla šachta zasypána.

Strojovna šachty Kościuszko a budova šachty

Stavba strojovny a jámy byla dokončena v roce 1922. Ve strojovně byl umístěn parní těžní stroj vyrobený v roce 1920, toto zařízení sloužilo od roku 1936 šachtě „Grundmann“ později známé jako „Kościuszko“.

*Nad šachtou Kościuszko je ocelovo- zděná hala z roku 1922 s ocelovou věží vysokou 37m. Šachta byla postupně prohlubována až do hloubky 600 m. Primárně sloužila k přepravě težebního produktu . Těžba byla pozastavena v roce 1995 a v roce 2008 byl parní stroj znehybněn a důlní šachta zasypána.

Strojovna šachty Głowacki a truhlářská dílna

Strojovna vznikla v roce 1901. Uvnitř najdete parní zdvihací stroj z roku 1900, který byl spuštěný o dva roky později. Obsluhoval sousední důlní šachtu – „Oppurg“ (později nazývanou „Głowacki ”). K strojovně byla v roce 1917 přistavěna budova tzv. truhlářská dílna. Původně sloužila jako kompresorovna vybavená parním kompresorem ,toto zařízení bylo rozebráno v roce 1968. Po přestavbě byla v budově umístěna truhlářská dílna a horní vyšší část sloužila jako výplatní hala.