Rewitalizacja

Nadszybie szybu Głowacki
Original Image Przed rewitalizacją
Modified Image Po rewitalizacji

     Szyb Głowacki w ostatnich latach funkcjonowania kopalni był szybem transportowym. 24 sieprnia 2008 roku ostatni raz szybem "Głowacki" wyjechali na powierzchnię pracownicy. Pięć dni później wyłączono z ruchu parową maszynę wyciągową. Zlikwidowano liny, odcięto dostawy pary do maszynowni. Tego samego roku wyłączono wentylatory główne przy szybie. "Głowacki" stracił swoją funkcje transportową, stał się szybem wentylacyjnym kopalni Rydułtowy. 

     Budynek nadszybia wraz z wieżą od 2005 roku figurował w Wojewódzki Rejestrze Zabytków, w związku z tym władze kopalni nie mogły zburzyć lub zbyt znacząco przebudować "Głowackiego" na typowy prosty szyb wentylacyjny. Wobec obostrzeń konserwatorskich zdecydowano się na renowację nadszybia. W 2010 roku główny budynek pozbawiono dobudówek i śluz, wyczyszczono elewację i stalową konstrukcję wieży. Tym sposobem nadszybie szybu "Głowacki" zyskało schludny wygląd przy zachowaniu funkcji praktycznej dla czynnego zakładu wydobywczego.