informacje

Wytyczne sanitarne


2021-02-16

W troscę o zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających prosimy o zapoznanie się z kilkoma wytycznymi sanitarnymi. 

  • Wytyczne sanitarne

Wytyczne sanitarne dla odwiedzających Zabytkową Kopalnię Ignacy

  1. W miarę możliwości do Zabytkowej Kopalni Ignacy wchodź pojedynczo.
  2. W grupie zwiedzającej może być maksymalnie 10 osób + przewodnik.
  3. Zachowaj dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.
  4. Wchodząc do Zabytkowej Kopalni Ignacy zakrywaj usta i nos. 
  5. Obowiązkowo zdezynfekuj ręce lub miej swoje rękawiczki ochronne.
  6. Toalety i szatnie dla odwiedzających zostają wyłączona z użytkowania do odwołania.
  7. Na Zabytkowej Kopalni Ignacy obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków. Pić można jedynie z własnej, oznaczonej butelki.