Historia Kopalnii Ignacy

Panorama Niewiadomia


2018-11-06

Panorama Niewiadomia z kopalnią Ignacy z gazety "Nowiny" z 1960 roku. 

  • Panorama Niewiadomia

Zdjęcie ukazało się w Nowinach z dnia 15 grudnia 1960 roku. Fotografię wykonano z terenu dawnej kopalni Reden. Dziś jest to ulica Rydułtowska. Na pierwszym planie widać ostatni, istniejący do dziś budynek, tworzący niegdyś infrastrukturę kopalni Reden. Na prawo od budynku widoczny jest drewniany krzyż upamiętniający miejsce kaźni okolicznych mieszkańców oraz więźniów obozów koncentracyjnych i jenieckich.

http://szlak.radlin.pl/szyb-reden/


Ciekawostką jest ukształtowanie terenu, który przez dziesięciolecia w skutek eksploatacji górniczej  znacznie się obniżył, tworząc sporej wielkości dolinę pomiędzy Kopalnią Ignacy a miejscem, gdzie stał autor fotografii. Na horyzoncie zauważyć można kilka bloków tworzących os. Gustawa Morcinka (pierwsze bloki zbudowano w 1957 roku), a także nieistniejące zabudowania kopalni Ignacy, tj. chłodnię kominową i kominy.