informacje

Wytyczne sanitarne


2020-06-16

Zasady zwiedzania Zabytkowej Kopalni Ignacy w czasie pandemii
1. W miarę możliwości do Zabytkowej Kopalni Ignacy należy wchodzić pojedynczo.
2. W grupie zwiedzającej może być maksymalnie 12 osób + przewodnik. Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie grup.

3. Należy zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.

4. Wchodząc do Zabytkowej Kopalni Ignacy prosimy o zakrywanie ust i nosa.
5Obowiązkowo należy zdezynfekować ręce lub używać własnych rękawiczek ochronnych.
6. 
Toalety i szatnie dla odwiedzających zostają wyłączone z użytkowania do odwołania.
7. 
Na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków. Pić można jedynie z własnej, oznaczonej butelki.

  • Wytyczne sanitarne